EN DE

Fundusze Unijne

Fundusze Europejskie
dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwaFirma Nasza kontynuując działania mające na względzie poprawę jakości oraz dalszy rozwój asortymentowy produkcji, w roku 2014 podjeła realizacje projektu p.n.:


Nazwa inwestycji: "Nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych jako środek

do zwiększenia konkurencyjności firmy."


Nr wniosku: WND-RPLD.03.03.00-00-037/13


Nazwa beneficjenta: CPH "Szarpol" Józef Szarzała
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego