EN DE

Włóknipol® F

Filtracyjna włóknina polipropylenowa biała lub kolorowa, z możliwością zmian właściwości fizycznych przez zastosowanie między innymi dodatków antyelektrostatycznych, uniepalniających lub innych.

  • Gramatury: 15-150 g/m2
  • Maksymalna szerokość 3,2m lub pocięta na żądany przez odbiorcę wymiar
  • Długości bel do uzgodnienia.

Włóknipol®F to nowoczesne wyroby do zastosowań w produkcji wkładów filtracyjnych oraz przegród do filtracji suchej i mokrej.