EN DE

Włóknipol® B

Budowlana włóknina polipropylenowa biała lub kolorowa - produkowana w wersji standardowej lub z możliwością zmian właściwości fizko-chemicznych przez zastosowanie między innymi dodatkąw anty UV b, antyelektrostatycznych lub innych.

  • Gramatury: 50-150 g/m2,
  • Maksymalna szerokość 3,2m lub pocięta na żądany przez odbiorcą wymiar,
  • Długości bel do uzgodnienia.

Włóknipol®B to nowoczesne wyroby włókiennicze do zastosować w budownictwie, zwłaszcza jako nośniki folii paroprzepuszczalnych lub paroizolacyjnych.